27 sep. 2011

Resurser för försvar av kristen tro och kristna värderingar


Från Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev

Svenska Evangeliska Alliansen är en växande allians av kristna som vill se ett förvandlat Sverige. Vi är en kristen röst i samhällsdebatten. Samtidigt är vi en resurs för församlingarna i Sverige.

Sedan SEA:s start för snart 10 år sedan har vi kontiniuerligt stått upp för kristen tro. Vi har även varit delaktiga i samhällsdebatten genom opinionsbildning i media.
En stor del av de offentliga debatter och artiklar som vi har medverkat i gör vi nu tillgängliga på vår hemsida, som resurser till församlingar och privatpersoner. Under rubriken Yttrande- och religionsfrihet hittar du till exempel både artiklar och underlag om religionsfrihet, yttrandefrihet och samvetsfrihet i allmänhet, och hur detta påverkar kristna i synnerhet. 

Under rubriken Bibelns trovärdighet finns det redan nu bland annat inspelade debatter om Jesu gudom och föredrag om Skriftens trovärdighet.

Tidigare debatter eller panelsamtal om humanism kontra kristen tro hittar du under Utmaningen från Humanisterna.
Vi kommer fortsätta uppdatera vår hemsida med mer resurser. Om det är undervisning, artiklar eller något annat som något du saknar, är du välkommen att ta kontakt med oss.
Regelbundet brukar vi anordna seminarier i aktuella ämnen, oftast i nära anslutning till vårt kontor i Stockholm. Givetvis erbjuder vi seminarier och föreläsningar på andra orter vid förfrågan från församlingar och organisationer. Det kan handla om alltifrån Bibelns trovärdighet till kristet samhällsengagemang. 

Kontakta oss gärna på info@sea.nu
 eller 08-30 07 80 ifall du har frågor.

Inga kommentarer: