22 sep. 2011

Viktiga beslut väntar kyrkomötet

Från Världen idag:

"Nästa vecka samlas ledamöterna för årets kyrkomöte. 98 motioner, 19 fler än förra året, har inkommit och berör i vanlig ordning en stor mängd frågor om allt ifrån lutherska kloster till Svenska kyrkans behov av omvändelse.
Kyrkomötets första session pågår under nästa vecka och består till största delen av utskottsarbete för de 251 ledamöterna. Under den andra delen i oktober ligger fokus på förhandlingar och beslutsfattande. Och man kan förvänta sig en rad viktiga principiella beslut under årets kyrkomöte. En av de inkomna motionerna handlar om kyrkligt anställdas inställning till vigsel mellan personer av samma kön. Det är Anders Roos, ledamot för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, som vill att riktlinjer tas fram så att lika behandling sker för samtliga som söker anställning i kyrkan och för de präster som vill avsäga sig vigselrätten."

Läs mer

Inga kommentarer: