17 sep. 2011

Bygga broar till ett högt pris

Domprost Åke Bonnier och biskop Jan-Olof Johansson försvarar i en debattartikel i Svenska Dagbladet att en Iman deltar i gudstjänsten vid Riksdagens öppnande.

Debattörerna uttrycker att det är ett sätt att bygga broar. Men det kan ha ett högt pris att bygga broar om det medför att man förnekar sin egen religion och påstår, som Åke Bonnier gör, att det är samma Gud vi tillber.

I debattartiklen skriver de:
"Vi tror att den som är trygg i sig själv och i sin egen tro vågar stå för sin tro – och gå andra till mötes. Att föra en dialog med företrädare för andra religioner handlar inte om att göra avkall på sin egen tro."

Jag håller helt och hållet med om detta. Men så vitt jag vet fördes ingen dialog i kyrkan. Det är skillnad på att föra en dialog och att inbjuda en Iman att läsa högt ur Koranen i kristna kyrkor.

Jag har även tidigare kommenterat den interreligiösa gudstjänsten här.

/PB


Inga kommentarer: