18 sep. 2011

Farligt stå upp för sin tro i kyrkan

Prästen Hans Johansson skriver i en debattartikel i Kyrkans Tidning:
"Alla vi inom Svenska kyrkan som kallar oss bibeltroende har under längre tid sett hur de inomkyrkliga relationerna blivit ansträngda just på grund av vår övertygelse i fråga om bibelsyn samt konsekvenserna av denna syn. Att stå upp för den tro som vi kallar klassisk är numera  mycket farligare inom kyrkan än den är det ute i samhället.  
Äktenskapssyn, ämbetssyn samt förhållningssätt till Bibeln, bekännelsen och förkunnelsen är ständigt aktuella smältdeglar för konflikter.
Hur kan det ha blivit så? Varför är det farligare att inom kyrkan att stå upp för den tro som burit oss genom historien än det är att propagera för andra religioner?
"

Inga kommentarer: