21 maj 2020

KRISTI HIMMELFÄRDSDAG

"Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."(Apg 1:8-11 FB)

Budskapet till lärjungarna på Kristi himmelsfärdsdag var inte bara att Jesus blev upptagen till himmelen. Det handlar också om att Jesus en dag ska komma tillbaka!

Inga kommentarer: