30 maj 2020

UTMANINGEN 30 maj - 5 Mos 5

MELLAN GUD OCH MÄNNISKA

Bibelläsning: Femte Moseboken 5
Läs bibeltexten här


"Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er"  (5 Mos 5:5 FB)

Moses uppgift var verkligen att stå mellan Herren och människorna. Han fick förmedla till folket vad Herren talade och inför Herren bad Moses för folket.

Den kristnes uppgift är densamma idag. Vi får ständigt be för människorna runt omkring oss, för vår stad, för vårt land och för vår värld.

Men vi är också Guds förbindelselänk till folket. Hur ska de kunna höra Guds ord om vi inte förmedlar den till människorna? Hur ska de kunna förstå Guds kärlek och trofasthet om vi inte demonstrerar det i våra liv?

Det är ett stort ansvar att vara kristen. Om vi inte står mellan Gud och människan kanske Gud aldrig når fram till den människan.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Mellan Gud och människa.
_________________
Innehåll:Tio Guds bud:
- Inte tillbe andra gudar (vers 7)
- Inte missbruka Guds namn (ves 11)
- Hålla sabbatsdagen (vers 12)
- Visa aktning för far och mor (vers 16)
- Inte dräpa (vers 17)
- Inte begå äktenskapsbrott (vers 18)
- Inte stjäla (vers 19)
- Inte vittna falskt (vers 20)
- Inte ha begär till din nästas hustru (vers 21)
- Inte ha begär till din nästas ägodelar (vers 21)

Kommentar:
Här börjar Moses andra tal som handlar om hur vi ska leva ett gudfruktigt liv (Kap 5-28). Moses börjar talet med att påminna om de tio buden som han tog emot vid Sinai.

Budorden citeras i Nya Testamentet:
- översiktligt: Jesus Matt 19:18f och Paulus Rom 13:9
- hedra din far och mor: Jesus Matt 15:4 och Paulus Ef 6:2

- inte mörda: Jesus Matt 5:21 och Jakob 2:11
- inte begå äktenskapsbrott: Jesus Matt 5:27, Paulus Rom 2:22, Jakob 2:11
- inte stjäla: Paulus Rom 2:21
- inte ha begär: Paulus Rom 7:7

Kapitlet avslutas med Guds önskan för alla sina barn: "Om de ändå kunde ha sådana hjärtan att de fruktar mig och alltid håller mina bud" (vers 29) och en uppmaning att alltid göra det Herren befallt, att inte vika av varken åt höger eller vänster och att alltid följa den väg Gud befallt att vi ska gå (vers 32-33)

Till eftertanke:
Moses beskrivs ofta som en "mellanman" mellan Gud och människa.
- På vilka sätt kan vi vara "mellanmän" mellan Gud och människor? Försök beskriva olika sätt.
- Hur tycker du vi lyckas i vår uppgift att vara "mellanmän"?
- Vad kan vi göra för att förbättra vår kallelse att vara "mellanmän"?


Inga kommentarer: