13 maj 2020

Sverige är i skriande behov av evangelister

- Stefan Svärd i Världen idag -
I Sverige behöver vi en förnyelse av evangelisttjänsten. Det är en nyckel för att vända nedåtgående trender för kyrkor och samfund, och det är en nyckel för kristen samhällspåverkan.

Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/sverige-ar-i-skriande-behov-av-evangelister/reptdx!3g6sFIOXURpO@JJjIY7Q/

Inga kommentarer: