17 maj 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 33


HERRENS ÖGON - OCH MINA


 Bibelläsning: Psalm 33
"Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd." (Ps 33:18 FB)

Herren ser naturligtvis alla människor. Men det verkar som om Herrens ögon på ett speciellt sätt ser den som väntar på hans nåd. Till dem som har vänt sina ögon mot Herren.

Gud tvingar sig inte på. Han står vid dörren och knackar. Där det öppnas går han in.

Han söker ögonkontakt med oss. Men hans blick kan bara möta de ögon som är vända till honom.

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss". Då vi vänder vårt ansikte till Gud, kommer vi att finna att han redan vänt sitt ansikte till oss.==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Ansikte mot ansikte med Gud.

Inga kommentarer: