13 maj 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 32


BEFRIELSE FÖR DEN SOM ÄR FÄNGSLAD

Bibelläsning: Psalm 32
"Så länge jag teg förtvinade mina ben...Då uppenbarade jag min synd för dig....Då förlät du mig min syndaskuld" (Ps 32:3-5 FB)

David hade syndat allvarligt, både mot Gud och mot människor. Han upplevde synden och skulden som en tung hand över sig och han kom inte undan. Den fanns där både dag och natt (vers 4). Han försökte låtsas som om den inte fanns. Han försökte tiga ihjäl den (vers 3).

Det var som om han satt fast i sin egen synd. Han var fångad. Men det fanns en väg till befrielse. En väg ut i frihet. Och David hittade nyckeln, öppnade cellen och blev fri. Nyckeln hette bekännelse!
"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

Därför behöver inte heller jag sitta fast, vara fången, i det som varit. Jesus har köpt förlåtelsens möjlighet åt mig. Jag får vara fri!

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Friköpt!

Inga kommentarer: