23 maj 2020

Vad krävs för att församlingen skall ha en framtid?

Bo Wetteus skriver i Hemmets Vän om församlingens liv i Coronatider och i tiden efter den stora krisen.


Han skriver bland annat om sju förutsättningar för att församlingen ska ha en framtid. Du kan läsa hela artikeln här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8476&coid=4• Det måste bli slut med ”schackrandet med Guds ord” (Paulus), och hela Bibeln måste få sin rättmätiga plats som enda auktoriteten och rättesnöret för tro och liv. Förkunnelsen måste bli mer bibelförankrad och bibelutläggande och bibelstudiet måste få ett större utrymme.

• Jesus måste förkunnas som ende Frälsaren och enda vägen till Gud. ”Att proklamera Jesus som ’världens frälsare’ är inte detsamma som att hävda att alla människor antingen automatiskt är frälsta eller slutligen blir frälsta, än mindre att förkunna att alla religioner erbjuder frälsning i Kristus” (Lausannedeklarationen). Det finns bara frälsning i Jesu namn!

• Omvändelseförkunnelsen måste få höras igen. Fortfarande handlar evangeliet om synd och skuld, bekännelse, nåd, förlåtelse, dop och ett förändrat liv i Jesu efterföljd. I dag är förkunnelsen i mångt och mycket överslätande, tam, menlös och till intet förpliktande.

• Behovet av den helige Ande, uppfyllelsen av Anden och Andens kraft och olika gåvor måste betonas igen. Anden trivs där Jesus förkunnas, förhärligas och efterföljs.

• Rörelsen utåt i evangelisation och mission måste få ny fart. Församlingen är den enda organisation som inte lever för sin egen skull och för sina egna medlemmar. Mer av fria vägar och mindre av fyra väggar!

• Vår djupa solidaritet med det judiska folket måste visa sig i ord och handling. Detta i ett samhälle och en värld där antisemitismen breder ut sig med sin ondska och sitt hat. Det betyder inte att okritiskt acceptera allt som staten Israel gör, men vi måste stå på det judiska folkets sida i deras kamp.

• Pilgrimsskapet måste aktualiseras gång på gång i ett samhälle där materialismen har slagit sina klor i de flesta. I dag ser vi verkligen hur osäkert allt är och vilken dålig ”herre” mammon är. Alla är vi kallade till uppbrott, och vårt ”hemland är himlen”.

Inga kommentarer: