15 maj 2020

Profetiskt budskap


En av frälsningsofficerarna i Lettland skickade detta profetiska budskap till oss. Det är mottaget på ryska och blev översatt till engelska innan det nådde oss:

För mig är det idag den tionde dagen med vattenfasta. Gud talade till mig i morse. Tiden är nu inne för människor att vända åter till Gud!

Tiden är inne för människans avgudar att falla, en för en. Tiden är inne att lita på Gud, inte på människor.

Alla tänker bara på sig själva, bara några få tänker på mig (Gud) och på andra människor. Nu är tiden inne att riva bort masken från alla som låtsas försvara människan. Det ska komma svåra tider men den som vänder sig till mig ska jag rädda och beskydda. Det finns fortfarande tid att vända sig till mig för hjälp. 

Snart är tiden ute säger Herren, Frälsaren. Jag är nådig mot dem som vänder sig till mig. Idag säger jag till mina barn att vara tålmodiga och be mig om visdom. 

Det är slut på den tid då modetrender och betydelsefulla positioner är allt som räknas. Det enda som betyder något nu är jag. Slösa inte bort det du har. Det är tid att samlas, inte att skingras. Det är tid att samla in och dela med sig till dem som lider nöd. Jag är Gud, jag skapade himlen och jorden och jag har allt under kontroll.

Jag såg en syn: en öken som länge varit utan regn och vatten. Jag såg pastorer, många som jag kände, men också okända, och alla hade de dom rätta kläderna, så jag visste att de var pastorer. De var förtvivlade och förvirrade. De lyfte sina händer mot himlen och ropade. Då talade Gud till alla på samma sätt. Några tog emot mat från himlen, reste sig från sina knän och gav sig av. Men några stannade kvar i öknen för alltid.

Gud säger: Mina barn, ni som jag har sänt att valla hjorden, sök mig mer, och jag ska ge er en fullständig plan för hur ni ska lösa de problem som ni står inför nu och som ni kommer att möta i framtiden.  

Var inte förtvivlade över att den tid som jag varnat er för har kommit. Detta är inte slutet, detta är början av en ny period av liv. De starkaste kommer att härda ut och jag tror att ni är de starka. Ta hand om mina barn och jag ska ta hand om er och era barn. Tiden för den seger och de mirakel ni har bett om är inne.

Amen 🙏 

Inga kommentarer: