20 maj 2020

"Det finns inga coronamirakler och böner kan inte bota covid-19"


-
Micael Grenholm m.fl. skriver i Kyrkans Tidning -
Det finns inga coronamirakler och böner kan inte bota covid-19, hävdar Csaba Perlenberg på GT:s ledarsida (2:a och 6:e maj): https://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/boner-botar-inte-covid-19/ .

Han kritiserar Roland Utbult (KD) för att koppla sitt tillfrisknande från sjukdomen till alla som har bett till Gud för honom.
Ett sådant uttalande ska kritiseras för att det ”[helt] saknar … vetenskaplig och medicinsk grund”, skriver Perlenberg.

Naturligtvis finns det ingen forskning som tyder på att bön haft att göra med mirakulösa tillfrisknanden från fall av covid-19 – sjukdomen är för ny för det.

Däremot finns det en hel del tillförlitliga redogörelser för sådana tillfrisknanden rent generellt, samt vetenskapligt stöd för att bön i allmänhet är hälsobefrämjande.

Läs mer här:  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/forskning-visar-att-bon-kan-bota

Inga kommentarer: