20 maj 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 34


UTAN SKULD

Bibelläsning: Psalm 34
"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Där "lyfter" vi blicken från alla vardagliga problem. Då vi går över i lovsång och betraktar Herren, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:  Se upp till honom.

Inga kommentarer: