1 nov. 2019

UTMANINGEN 1 nov - Ps 128 + 129

ATT VANDRA PÅ HERRENS VÄGAR

Bibelläsning:

"Salig är var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar" (Ps 128:1 FB)

Psalm 128 slår fast att det är en speciell välsignelse att få gå på Herrens vägar.

Det är en välsignelse som följer med i alla livets aspekter, både i arbete (vers 3) och i familjeliv (vers 3+6).

Det finns många olika val som vi gör i livet. En del val är livsavgörande, andra val är av mer kortsiktig natur. Om vi vill leva ett välsignat liv får vi söka Herrens ledning och hans vilja i livsvalen och de i alldagliga valen.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vandra på Herrens vägar – Vad innebär det för mig idag?


BEFRIAD

"Men Herren är rättfärdig, han har huggit av de orättfärdigas band" (Ps 129: 4 FB)

Psalmförfattaren uttrycker att han under lång tid varit plågad och varit i stor nöd genom vad andra människor åsamkat honom (vers 1-3).

Vi kan lätt bli fångade i andra människors uppfattning om oss. Vårt handlingsutrymme begränsas om förtroendet för oss är litet genom att människor förtalar oss.

Vi kan bli bundna av andra människors förväntningar på oss.

Vi kan fastna i vår egen uppfattning av oss själva som vi fått genom att människor på olika sätt sårat oss.

Vi kommer kanske aldrig att kunna rentvå oss. Vi kommer kanske aldrig att kunna försvara oss mot andra människors omdömen om oss.

Men vi kan mitt under pressade situationer få uppleva frihet i Kristus. Herren är rättfärdig och bara han kan hugga av de band som håller oss fångna.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag behöver inte vara bunden längre. Herren har huggit av de band som höll mig fången. Jag är fri!

Inga kommentarer: