7 apr. 2009

Tre scener från Getsemanekvällen

På skärtorsdagskvällen inbjuder många kyrkor till Getsemanekväll där man stannar upp inför Jesu sista kväll tillsammans med lärjungarna före korsfästelsen. Det är framför allt tre scener som hör ihop med Getsemanekvällen.

Fottvagningen (Joh 13:4-17)
"Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter." (Joh 13: 14 FB)

Måltiden (Luk 22:14-20)
"Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." (Luk 22:17-19 FB)

Bönekampen i Getsemane (Luk 22:39-46)
"Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden." (Luk 22:41-44)

Inga kommentarer: