3 jan. 2011

Domprosten i Lund inför besöket i domkyrkan: En stor glädje för oss i Sverige att ta emot honom

Dagen skriver om Dalai Lamas stundande besök i Lunds domkyrka. Domprosten "Håkan E Wilhelmsson menar att kyrkan får vara ett religiöst hus som har mer gemensamt med moskéer än med många svenska byggnader.
- I varje världsdel finns byggnader för att människor ska söka något bortom sig själva, i Sverige är det kyrkor, i andra delar av världen är det andra religiösa hus."

Det är förvisso en fördomsfri och tolerant inställning som domprosten demonstrerar. Men är den kristen? Är Jesus den enda vägen till Gud eller är han bara en av många vägar till Gud?

Läs också Mikael Karlendals blogginlägg om Dalai Lamas förestående besök.

Inga kommentarer: