7 jan. 2011

Risk för krig i Mellanöstern under 2011?

Stefan Swärd skriver i sin blogg: "Svensk debatt angående internationell politik blir ofta för okunnig och vinklad, och speglar inte allt det komplexa i internationella konflikter, och framförallt inte om hur konflikterna kan lösas. Därför är det nödvändigt att följa den breda internationella debatten i respekterade globala tidskrifter och tidningar. Min favorit bland dessa är brittiska the Economist.
I sin huvudledare i årets första nummer diskuterar man situationen i mellanöstern. Man uttrycker en stor oro, och menar att det finns en uppenbar krigsrisk under år 2011. Det största hotet är att Iran håller på att skaffa sig kärnvapen, och där syftet är att använda vapnen mot Israel. Något Israel aldrig kommer att acceptera utan kommer att slå tillbaka till vilket pris som helst. Iran 2011 är ett större hot än Hitler 1939, nu är vapnen och dödandet så oändligt mycket snabbare och effektivare."

Inga kommentarer: