9 jan. 2011

Söndagsmorgon den 9 januari

Drygt en vecka in i det nya året. Jag börjar vänja mig vid att skriva 2011, även om jag någon gång återfaller i att skriva 2010.


Så här en vecka in i det nya året kan det vara dags att se tillbaka och se vad det egentligen var som hände under det gångna året och sedan se in i det nya året.

Vad hände i Frälsningsarmén i Lettland under 2010?
Statistikrapporterna för året är inte fullständiga ännu men här är lite preliminära siffror.
Deltagare i veckans huvudmöte på kårerna 20.251
Deltagare i andra veckomöten 7.940
Frälsningssökande 590
Utdelade portioner soppa 70.000

Den här vintern 2010/2011 har vi i likhet med förra året fått resurser att dela ut matpaket till fattiga familjer och betalat skolluncher för skolbarn där föräldrarna inte har haft råd att betala för barnen. De barnen har tidigare fått se på då de andra barnen ätit. Och de barnen som inte fått skollunch kommer dessutom från familjer där det ofta inte funnits frukost att äta innan de går till skolan.
Den är vintern delar vi ut matpaket för 340.000 SEK, och skolluncher för 44.000 SEK.

Det fanns många höjdpunkter under 2010:
-Ordinationen av tre nya officerare i juni
-De många soldatinvigningarna under året
-Välkomstmöte för åtta nya kadetter i september
-Byggstart för Barnens hus i Sarkani
-20-årsjubileet av Frälsningsarméns återstart efter ockupationen i Lettland
-Öppnandet av vårt nya Sociala Center i Riga i december

Det finns naturligtvis mycket mer, men det är med stor tacksamhet vi kan se tillbaka på 2010.

Nu är det 2011 som gäller. Vi behåller vårt fokus. Vi har tre fokusområden där vi lägger all vår energi
1/Frälsning. Människor måste bli frälsta. Det hjälper inte om vi hjälper dem att leva ett drägligt liv medan vi låter dem vara på väg mot fel plats.
2/Lärjungskap. Jesus har befallt oss att göra lärjungar. Vi ska inte lämna de nyfrälsta som andliga spädbarn. Det finns ett liv efter pånyttfödelsen.
3/Hjälpa dem som lider. Konsekvensen av 1/ och 2/ är att vi sträcker oss ut till dem som lider. De ligger varmt på Guds hjärta och Gud vill att de också ska ligga på vårt hjärta.

Vi fortsätter med våra tre fokusområden och på lettiska blir det:

Jag önskar dig en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: