6 jan. 2011

Sex tydliga teman framträder i Barna Groups undersökningar (Del 2 av 2)

Från den engelska sidan:
I Barnagruppens forskningsresultat framträder sex tydliga teman:
5. Det postmoderna kravet på tolerans vinner över den kristna kyrkan
6. Det kristna inflytande på kultur och individens liv är i stort sett obefintligt

Läs vidare
Del 1>
Del 2>

Inga kommentarer: