5 jan. 2011

rupebas morgonkoll den 5 januari

Överlevde kyrkattacken i Bagdad – dödades i hemmet
Dagen - "Hon överlevde terroristattacken i oktober. Men på måndagen mördades kristna Rafah Toma i sitt hem i Bagdad."

Arg på Gud
Mikael Karlendals blogg - "Enligt en amerikansk undersökning som Dagen refererar idag, så är ateister och agnostiker oftare arga på Gud än vad troende är. Sorg, ilska och besvikelse verkar vara anledning till bristande gudstro. Troende människor har en tendens att tolka händelser mer välvilligt till Guds fördel än andra."

Inga kommentarer: