7 juli 2015

Avfallets hemska konsekvenserDavid Wilkerson (september 1996)

"Termen avfall betyder helt enkelt att "vända Gud ryggen". Ironiskt nog avföll Guds folk oftast efter tider av stora välsignelser och framgång. Ofta när Gud lät otroliga välsignelser komma över Israel, så vände folket sig bort från Honom.

"Hur skulle jag då kunna förlåta dig? Dina barn har ju övergivit mig, och svurit vid gudar som inte är gudar. Jag gav dem allt till fyllest, men de blev mig otrogna. Ty både Israels hus och Juda hus har varit mycket trolösa mot mig, säger Herren." (Jer 5:7, 11). Herren säger här; "Jag välsignade dem, jag skämde bort dem. Och nu har de vänt mig ryggen!"

I detta avsnitt beskriver Jeremia precis vad en avfälling är. För det första är en avfälling en person som tidigare tagit del av Guds välsignelser och välvilja. Han har tidigare vandrat inför Gud med ett överlåtet, ödmjukt och milt hjärta. Han älskade att be och att gräva i Guds Ord. Han lovade dyrt och heligt att han för alltid helhjärtat skulle tjäna Herren. Och för en tid sökte han troget Herren. Han övergav sina onda vägar och hade sin lust i den gemenskap han fann med andra heliga i Guds hus.
Men så började något att dra denne troendes hjärta allt längre bort från Gud. Kvar fanns inte längre någon äkta kärlek. Istället började rebelliskheten krypa in. Snart hade han förlorat såväl kärleken som Gudsfruktan. Han kände inte längre någon helig bävan inför Guds närhet. Hans hjärta blev sakta kallare."


Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post. 

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

Peter Baronowsky  


Inga kommentarer: