28 juli 2015

Hebreerbrevet kapitel 1 - Gud talar

A - Översikt över kap 1
v.1-3 Ett världshistoriskt panorama. Från skapelsen genom det gamla förbundet till Jesu fullbordade verk.
v.4-14 Jesus är större än änglarna


B – Hebreerbrevet 1
I de tre första verserna får vi en överblick över Guds handlande genom historien.

Skapelsen
”I begynnelsen skapade Gud…” (1 Mos 1:1) och i den skapelseakten finns också sonen aktivt med. Hebreerbrevet 1:2 säger att Gud skapade världen genom Sonen.

Det gamla testamentet
I det gamla testamentet uppenbaras Guds tilltal till människorna. Där uppenbarar Gud sig själv och han har talat ”många gånger och på många sätt” (Hebr 1:1). Gud har talat genom profeterna, men han har inte bara uppenbarat sig genom profeternas ord, utan också i direkt handling på det universella planet, det nationella planet och på det individuella planet.

En utstrålning av Guds väsen
För att ännu tydligare uppenbara sig för människorna sände Gud sin egen son som en människa. Om vi inte tidigare kunde förstå vad Gud menade då han talade om kärlek, så demonstrerade Jesus den kärleken så att vi kan förstå vad som finns i Guds hjärta. Jesus var ”en utstrålning av Guds härlighet” (Hebr 1:3).
På samma sätt som Jesus är en utstrålning av Guds härlighet så säger Bibeln att vi också är kallade att förvandlas till samma avbild som vi betraktar: Jesus.
Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.” (2 Kor 3:18)

Rening från synden (Hebr 1:3)
Panoramabilden slutar med resultatet av Jesu verk. Korset och tronen. Resultatet av Jesu död på korset är att vi kan få ta emot förlåtelse för våra synder och bli frälsta. Jesus, Guds offerlamm, gav sitt liv för att vi skulle få evigt liv och genom hans blod har vi förlåtelse och rening för våra synder (1 Joh 1:7-9)

Jesu upphöjelse (Hebr 1:3)
Jesus på korset är garantin för förlåtelsen och frälsningen. Jesus på tronen är garantin för den Helige Andes kraft som blev utgjuten på pingstdagen. Apostlagärningarnas författare förklarar undret på pingstdagen med orden ”Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33)

Korset och tronen
Korset och tronen är centrala i Jesu verksamhet. Redan då Jesus presenteras första gången offentligt av Johannes döparen talas det om vem Jesus är och varför han kom.
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: "Där är Guds lamm som tar bort världens synd.” (Joh 1:29)
'Den som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande.'(Joh 1:33)
I de tre övriga evangelierna står det att han skall döpa med helig ande och eld.

Därefter följer en del där Jesus jämförs med änglarna

Jesus och änglarna Hebr 1:4-14
För många judekristna var Jesus något mer än en människa, men eftersom han gick omring som en vanlig människa kunde han ju inte vara Gud själv. Så istället för att vara ”sann Gud och sann människa,” så blev Jesus för många varken sann människa eller sann Gud utan någonting mittemellan, kanske en ängel. Det är därför som hebreerbrevets författare lägger så mycket energi i kapitel ett och två på att visa att Jesus inte var en ängel utan stod långt högre än
änglarna.

C – Uppgifter för självstudium och samtal

1.Jämför Joh 1:1-4 med Hebr 1:1-3. Hur många paralleller kan du hitta?2.På vilka olika sätt uppenbarade sig Gud i det Gamla Testamentet?

3.På vilka sätt talar Gud till oss i dag?

4.Studera bibelhänvisningarna under avsnittet ”Korset och tronen.” På vilka sätt kan Jesu korsfästelse och upphöjelse påverka våra liv i dag?

5.  2 Kor 3:18 säger att då vi umgås med Jesus förvandlas vi till samma avbild. Vad menas med det och hur kan det fungera?

6.På vilka punkter jämförs Jesus och änglarna i verserna 4-14?

7.Har vi också lätt att göra Jesus mindre än han egentligen är? På vilka sätt?


Vers för eftertanke och memorering:
”Han…bär upp allt med kraften i sitt ord” (Hebr 1:3)

Inga kommentarer: