1 juli 2015

Universitet, forskning och religion - Seminarium i Almedalen 2015

- YouTube -  Seminarium i Almedalen. Universitet, forskning och religion. Kristen tro och religion ställs ibland i motsatsställning till ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt. Är Gudstro förenligt med att bedriva vetenskaplig forskning? Finns det några motsättningar? Utifrån egna erfarenheter diskuteras akademiskt ledarskap och förhållningssätt till tro och religion.

Inga kommentarer: