14 juli 2015

Undvik olyckor i vardagen!


Det är förenat med dödsfara att leva. 100% av alla som lever drabbas av döden. Här kommer några varnande och tröstande ord om livet och döden.


Undvik att köra bil

Bilar är inblandade i 20% av alla olyckor med dödlig utgång.

Undvik att vara hemma!

17% av alla olyckor sker i hemmet.

Undvik att promenera!
Fotgängare är offer för 14% av alla olyckor.

Undvik flyg, tåg och båt!

Dessa transportmedel är inblandade i 16% av alla olyckor.

Undvik sjukhus!

Av de resterande 33% dödsfall sker 32% på sjukhus.

Men det vill säkert glädja dig att höra att mindre än 1% av alla dödsfall sker i kyrkan under gudstjänsten.  Dessa dödsfall beror som regel på tidigare kända sjukdomar. Det är därför en logisk slutsats att den TRYGGASTE platsen att befinna sig på är i kyrkan.

Bibelstudium är också en trygg aktivitet.  Andelen dödsfall under bibelstudium är ännu lägre!!
För din egen säkerhet bör du alltså gå i kyrkan och läsa din Bibel.
Det kan rädda ditt liv!!!

(Källa: Marianne Spors blogg)

Inga kommentarer: