23 juli 2015

Det är viktigt att lyssna på Gud, men....

De flesta kanske håller med om att det är viktigt att lyssna på Gud. Men varför skriver jag ett "men" efter det?

Jag kommer tillbaka till det, men först vill jag uppehålla mig vid den första delen. Då jag nu läst i Jesaja bok enligt bibelläsningsplanen så verkar det som om just detta var en huvudanklagelse mot Guds folk. De lyssnade helt enkelt inte på Gud.

Herren säger "Ty jag kallade men ni svarade inte, jag talade men ni svarade inte" (Jes 65:12).  "Ty jag ropade men ingen svarade, jag talade men de lyssnade inte."(Jes 66:4).

Jag kan nästan höra desperationen i Guds röst. Han ropar och talar, men det finns ingen som vill lyssna.

Hur är det med oss idag? Skulle Gud säga detsamma om oss? Lyssnar vi till Gud?

För det första säger Jesus att det naturliga är att vi som är kristna hör hans röst. Bland alla tusentals röster som vill få vår uppmärksamhet kan vi som är kristna känna igen Guds röst. Om vi bara lyssnar. Jesus säger att de som hör till honom känner igen hans röst: "...och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst" (Joh 10:4). Jesus säger vidare att "Mina får lyssnar till min röst" (Joh 10:27). Det är inte svårt att förstå att herden Jesus talar om här är Jesus själv, och fåren det är vi. Alla vi som är kristna och vill följa Jesus.

Men hur gör vi för att lyssna på hans röst? För det första måste vi ta oss tid att bli stilla och lyssna till honom. Om fåren bara springer omkring som de vill utan att stanna upp och lyssna efter den rösten de känner igen så kan de hamna var som helst. Är det så med oss kristna idag? Hamnar vi var som helst eller lyssnar vi på Jesus och följer efter honom?

Det vanligaste sättet att höra Guds röst är att sätta sig ned i lugn och ro varje dag och läsa hans ord, Guds ord. Inte bara läsa det, utan kanske också fråga Gud vad han vill säga till dig just idag. Vi kanske måste låta det bli stilla i oss för att riktigt kunna lyssna in vad han vill säga. För det är inte alltid han som skriker starkast. Det är många andra som skriker och vill fånga vår uppmärksamhet och till och med fånga oss själva.

Det är verkligen viktigt att lyssna på Gud, men....
....det räcker inte med att lyssna. Det avgörande är vad vi gör med det vi hör!

Jesus berättar om två män som lyssnade lika bra. Den ena kallas en vis man och den andre kallas en dåre. Men om de båda lyssnade lika bra varför blev resultaten så olika? Den vise hör och gör. Dåren hör och gör inte. (Matt 7:24-28)

Det första är att vi måste höra vad Gud säger. Och då vi har hört måste vi handla på det vi har hört. Annars är vi som dåren som byggde sitt hus på sanden.

Hur många gudstjänster har du varit på i ditt liv? Hur många predikningar har du hört? Hur många tilltal från Herren har du låtit förvandla ditt liv?

Hebreerbrevet talar om två grupper människor som hade varit på samma möte. För den ena gruppen resulterade mötet i förvandlade liv. För den andra gruppen var det till ingen nytta. Tänk dig det. Att gå på möte efter möte till ingen nytta. Hur många möten har du varit på "till inten nytta?"
"För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro" (Hebr 4:2).

Det är viktigt att lyssna på vad Gud säger, men då vi har hört kräver det handling från vår sida. De människor som förvandlar världen  har hört Gud tala på ett sätt som förvandlar deras liv. De kan sedan gå ut och vara med om att förvandla andra människors liv. Ja till och med förvandla städer, länder, ja, till världen ände (Apg 1:8).

/PB

Inga kommentarer: