28 juli 2015

Den fantastiska välsignelsen av att vara i Kristus!

- David Wilkerson - Januari 1998 -

   Kristna idag lever i en tid av stort ljus. Den helige Ande har uppenbarat för oss den kraftfulla meningen av Jesu verk på korset, och den fantastiska välsignelse det betyder för våra liv.

   Ändå fanns det en tid då Kristi underbara verk var förmörkat för världen. Den tiden är känd som medeltiden helt enkelt därför att meningen med korset var dolt för mänsklighetens ögon.

   De flesta predikningar under den tiden fokuserade på Guds vrede och fördömelse. Påvar och präster predikade ett evangelium av gärningar och folket utförde ett antal handlingar för att försöka få frid med Gud. De reste miltals till helgedomar, böjde knä i tillbedjan till stenikoner, upprepade långa böner, tummade på radband. Ändå ökade dessa saker bara deras träldom och bringade ett djupare mörker till deras själar.

   Människor visste ingenting om de förmåner och välsignelser som fanns tillgängliga genom Kristi seger på Golgata. Men också idag, med all undervisning om detta ämne tillgänglig, förstår majoriteten av kristna ändå inte många viktiga aspekter av Kristi verk för oss. Jag skulle vilja tala om en av de aspekterna i detta budskap och det är, vad det betyder att vara "i Kristus".Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post.

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

/PB

Inga kommentarer: