27 juli 2015

I morgon börjar bibelstudieserien från hebreerbrevet


Här kommer en inledning till studiehäftet. En ny del i serien läggs ut varje tisdag på rupeba. se, tretton veckor framöver.  Kom med i bibelstudiet från början!

InnehållsförteckningHebreerbrevet - inledning
Hebreerbrevet 3 – Att höra Jesus tala
Hebreerbrevet 4 – Kraften i Guds ord
Hebreerbrevet 5 – Fast föda
Hebreerbrevet 6 – Den kommande världens krafter
Hebreerbrevet 7– Ett bättre hopp
Hebreerbrevet 8 – Ett bättre förbund
Hebreerbrevet 9 – Kraften i Jesu blod
Hebreerbrevet 10 – Kasta inte bort er frimodighet
Hebreerbrevet 11 – Trons kapitel
Hebreerbrevet 12 - Med blicken fäst på Jesus
Hebreerbrevet 13 – FörebilderHebreerbrevet - inledning

Brevet är skrivet till judekristna, till människor som var väl hemmastadda i det Gamla Testamentet. Brevet kan delas in i två delar, läran och livet.

Del 1 Läran (1:1-10:18)
Den första delen handlar om läran. Budskapet är att det nya förbundet är oändligt mycket större än det gamla förbundet.
Ett nyckelord i den första delen är bättre: ett bättre förbund, bättre löften, bättre hopp, bättre offer, bättre uppståndelse, bättre land.

Del 2 Livet (10:19-13:25)
Den andra delen är en mer praktisk del som handlar om hur vi ska leva i det liv som beskrivits i del 1.
Uttrycket ”låt oss” kommer tillbaka flera gånger:
-Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast (10:23)
-…låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss.(12:1)
-Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.(13:15 FB)

Hur den här serien om hebreerbrevet är uppbyggd
Varje lektion behandlar ett kapitel i hebreerbrevet. Varje lektion är indelad i tre delar.
A.Översikt över innehållet i kapitlet
Denna del innehåller en indelning av kapitlet och vilka huvudämnen som blir behandlade i kapitlet. Det är viktigt att se sammanhanget, helheten, innan man börjar studera de olika delarna.
B.Kommentarer
Detta är ingen uttömmande vers för vers kommentar. Några utvalda delar i kapitlet kommer att kommenteras och de delar som inte kommenteras här kan man studera i C-delen.
C.Uppgifter för självstudium eller samtal
Detta är säkert den viktigaste delen. Om du är villig att lägga ned tid på den här delen kommer du säkerligen att få stort utbyte av dina studier. Ofta är det störst välsignelse med de upptäckter man själv gör i bibelordet, de sanningar som blir levande för mig.
Den här delen innehåller frågor och uppgifter sam är avsedda att leda dig i studiet och inspirera dig att söka dig djupare in i Ordet.

Jag rekommenderar att du har en anteckningsbok tillgänglig där du skriver ned svaren och vad du upptäcker för att du ska kunna gå tillbaka och repetera med jämna mellanrum under studiet.
Det allra bästa är kanske om du har några fler som studerar serien samtidigt och som du kan samtala med om svaren på frågorna. På så sätt kan vi lära mycket av varandra och mina erfarenheter kan bli till glädje för andra. Det går går även att använda materialet i olika former av cellgrupper.

Varje C-del avslutas med en bibelvers från kapitlet som du kan ta med dig genom veckan och meditera över. Ett råd kan vara att skriva ned bibelversen och ha den med dig så att du kan lära dig den utantill under veckan (memorera). Då vi går och tänker på bibelordet kan vi uppleva att bibelordet ”talar” till oss och leder oss. Följ rådet i 5 Mos 6:6-8:
Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din panna.

Jesus säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt vad han sagt. Men man kan bara bli påmind om något man hört tidigare. Då du mediterar över, och memorerar Guds Ord ger du den Helige Ande arbetsmaterial som han kan tala till dig genom.

Inga kommentarer: