17 juli 2015

DOMARBOKEN - ny bok i bibelläsningsplanen

Gideon, en av domarna
Idag börjar vi läsa en ny bok i bibelläsningsplanen för Gamla Testamentet. Här finner du några hjälpmedel för läsningen av Domarboken;

1. DOMARTIDEN (Från Gamla Testamentets Historia /PB)
2. FÖRFATTARE (Från Bibelfakta)
3. MINIKOMMENTAR till varje kapitel i Domarboken /PB1. DOMARTIDEN 
(Kapitel 9 i Gamla Testamentes Historia /PB)

Överikt över innehållet i Domarboken
Delvis lydnad – delvis seger – Kap 1
Översikt över hela Domarboken - Kap 2
Debora – Kap 4-5
Gideon – Kap 6:11-8:35
Samson -  Kap 13-16
Samuel – 1 Sam 1-8

Från seger till nederlag
    Då Josua hade fört folket över Jordanfloden och erövrat Jeriko (Jos 3-6), följde en period av framgång och seger för israeliterna. Så länge Josua levde tjänade folket Herren (Dom 2:6).
    Men då Josua dog ”gjorde Israels barn det som var ont i Herrens ögon och tjänade baalerna. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land” (2 Mos 2:11-12).
    Då vi jämför Josua bok och Domarboken ser vi att de två tidsperioderna har helt olika kännetecken:
Josua
Domarboken
Seger
Nedelag
Frihet
Slaveri
Tro
Otro
Lydnad
Komprimiss
Trofasthet mot Gud
Avfall
Vision
Förvirring

    I sitt avskedstal till folket sa Josua att folket måste skilja sig från avgudarna och att de måste tjäna Herren helhjärtat och trofast (Jos 24:14). Senare varnade också Herrens ängel folket och sa att de inte skulle blanda sig med de andra folken, och att de måste riva ned deras avgudaaltaren (Dom 2:12).
    Men i stället för att lyda Herrens ängel gifte de sig med inbyggarna i landet och dyrkade deras gudar (Dom 3:6). Domartiden blev en av de mörkaste perioderna i Israels historia.

Historien upprepar sig
Under domartiden upprepas samma mönster gång på gång:

A – Folket vänder sig bort från Gud och tillber Baal och Astarte (Dom 2:11-13)

B – Folket klarar då inte att stå emot sina fiender. De blir undertryckta och kommer i stor nöd (Dom 2:14-15)
C – ”Då lät Herren domare uppstå, som frälste dem ur deras plundrares hand” (Dom 2:16). Så länge domaren levde gick det då bra folket.
A – ”Men när domaren dog vände de om och gjorde det som var fördärvligt, ännu mer än deras fäder” (Dom 2:19)


Tolkning

    Israels förhållande till fienderna under domartiden har många likheter med vår kamp mot synden. Genom hela domartiden upprepas samma andliga lag:
OM DU INTE GÖR SLUT PÅ SYNDEN KOMMER DEN ATT GÖRA SLUT PÅ DIG
    Möjligheten att synda fanns där hela tiden och har funnits sedan syndafallet för att sätta folket på prov, för att se om de verkligen ville gå Herrens väg (Dom 2:22). Då vi börjar närma oss synden kommer den snart att få kontroll över oss och få oss att falla.


1. Jämför mönstret i Domarboken med Jakobs bok kapitel 1, verserna 2-4 och 14-16. Vilka likheter kan du se? Kan du finna andra exempel på detta förhållande i Bibeln eller i din egen erfarenhet?
2. Det finns trots allt en del ljuspunkter i Domarboken. En av dessa är berättelsen om Gideon. Den visar vad som kan hända om en människa frågar Gud: ”Var är alla Guds under, som våra fäder har berättat om?” Läs Domarboken 6:11-8:32 och låt dig inspireras.


2. FÖRFATTARE (Från Bibelfakta)

Författare: Samuel ben Elkana.

Samuel föddes i början av 1000-talet f Kr och växte upp hos översteprästen Eli i templet i Silo där förbundsarken förvarades. Eli var en av de sista av de ledare för det israelitiska folket som gick under benämningen "domare".

Samuel upplevde tidigt kallelsen att bli en Guds profet och som sådan blev han också känd.Men Samuel blev inte bara den den förste av israeliternas stora profeter, utan även den siste av folkets domare. Under Samuels uppväxt hade folket kommit att hamna under filisteisk dominans, och när han var i 30-årsåldern organiserade han folket i en armé som slog filisteerna och gjorde slut på förtrycket. Samuel kom sedan att styra israeliterna under resten av sitt liv och under hans ledarskap följde en lång period av fred.

När Samuel blev gammal gjorde han sina söner till domare och överlämnade styret till dem. Folket krävde emellertid en kung, något som Samuel inledningsvis motsatte sig. Han smorde ändå Saul till israeliternas förste kung, men blev med tiden en övertygad motståndare till honom och underlättade på alla sätt Davids väg till makten. Han blev också den som smorde David till kung.

Samuel dog i sin hemstad Ramah där han också begravdes. 3. MINIKOMMENTARER, "Mannakorn" från Domarboken /PB

Inga kommentarer: