30 juli 2015

Gideon-frågan

Domarboken är som en enda lång berg-och-dal-bana. Folket vänder sig bort från Gud och börjar dyrka Baal och Astarte. Då det händer blir folket ockuperade och undertryckta tills det kommer en ny domare som åter vänder folkets hjärtan till Gud, folket blir befriat och allt är väl. Ända till domaren dör. Då avfaller folket och blir ockuperade och undertryckta tills det kommer en ny domare som vänder folkets hjärtan till Gud.....

Så var det på Gideons tid. Folket hade avfallit från Gud, de dyrkade Baal och Astarte och de blev förtryckta och hårt trängda. De fick fly för sitt liv, "För att undkomma dem tog israeliterna sin tillflykt till bergen, till grottor och fästen." (Dom 6:2).

Och så kommer Gideon och ställer Gideon-frågan: "Men, herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren förde oss ut ur Egypten?" (Dom 6:13).

Fäderna hade tydligen berättat om hur mäktig Gud är och hur han befriade israeliterna ur slaveriet i Egypten. Kanske hade den lille Gideon fått lyssna på berättelserna om Gud på kvällen då han skulle somna. Gideon fick problem med sin gudsbild. Den Gud som man berättade om för Gideon syntes inte till i det verkliga livet. De sa att Gud var god och mäktig, men varför såg man aldrig till hans makt och hans godhet?

Kanske är situationen inte så olik den vi upplever i dag. Redan i söndagsskolan får man lära sig om en stor och mäktig Gud som kan göra under. I gudstjänsterna läser man i Bibeln om densamme guden och predikan handlar kanske också om att Gud kan göra under. Men var är alla hans under?

Gud svarade på Gideons fråga genom att sända ut Gideon själv att i Guds kraft på ett övernaturligt sätt befria folket från förtryck och föra folkets hjärta tillbaka till Gud.

Vi behöver också idag kristna som har mod att ställa Gideon-frågan. Vi behöver förebilder som inte nöjer sig med att sakerna bara rullar och går utan att något händer i Guds församling. Vi behöver profetröster som förkunnar Guds makt, men som också i Guds kraft demonstrerar vilken mäktig Gud vi har. Det är sådan människor som Gud använder för att Hans rike komma ooch Hans vilja ske på jorden, som den sker i himlen.

Är du en av dem?

/PB

Inga kommentarer: