22 juli 2015

Vem har sagt att du är ovärdig?

David Wilkerson (april 1997)

Vem har sagt till dig att du är ovärdig - dålig, värdelös och oanvändbar för Gud? Vem är det som fortsätter att påminna dig om att du är svag, hjälplös och ett enda stort misslyckande. Vem har sagt att du aldrig kommer att nå upp till Guds lägsta krav?

Vi vet alla varifrån den rösten kommer. Det är djävulen själv. Det är han som hela tiden försöker övertyga dig om att Gud är arg på dig. Du hör hans lögner dagarna i ända - och de kommer raka vägen från helvetets avgrund!

Vem säger till körmedlemmarna att de inte är värdiga att sjunga lovsång i Guds hus? Vem viskar till musikerna att de inte är värdiga att spela sina instrument till Guds ära? Vem säger till äldste,
mötesvärdar, söndagsskollärare, medhjälpare i arbetet och de som sitter i bänkarna att de är ovärdiga? Vem påminner dem om varje synd och misstag, anklagar dem och säger; "Du har orena händer, och ett smutsigt hjärta! Du har inte rätt att vidröra Guds heliga verk. Du är en skam för Gud."
Avsnittet ligger ute på nätet på svenska, men utan boktäverna å, ä och ö, vilket gör det nästan oläsligt. Jag har kompletterat texten med de bokstäver som fattas, men jag får inte publicera artikeln enligt copyrightbestämmelserna. Jag får däremot skicka ut den som e-post.

Vill du ha artikeln i din mejl-låda kan du skicka ett mejl till info@rupeba.se, och skriva "Wilkerson" som ärendemening. (Du som redan anmält dig behöver inte göra det igen).

Din e-postadress kommer jag bara att använda till utskick av artiklarna från David Wilkerson en gång i veckan.

/PB

Inga kommentarer: