6 juli 2015

Dagen efter...

Frälsningsarméns världskongress i London är över och delegaterna på väg hem. Kongressen avslutade med en marsch nedför The Mall mot Buckingham palace. Sju musikkårer och  deltagare från olika delar av världen avslutade kongressen. Du kan se några bilder från marschen inlagda i texten nedan.
Angola National band
Hur har du upplevt kongressen är en fråga som jag fått många gånger under dagarna i London. Här kommer mina sammanfattande kommentarer.

Många olika grupper från Afrika var med i marschen
Kongressen har varit fantastisk på många sätt:
- Fantastiska presentationer i multimedia
- Fantastisk musik
- Fantastisk organisation
- Spännande med presentation och medverkande från grupper från hela världen
Och då jag säger fantastisk väljer jag det ordet med omsorg. Det har verkligen varit en fantastisk kongress.
En del av den svenska gruppen. Någon nämnde att det var 400 svenskar på kongressen
Vad har jag få saknat under kongressen? 
Det är framförallt två saker:
För det första saknar jag friluftsmöten. 15.000 frälsningssoldater från hela världen är samlade i London under nästan en vecka. Vi skulle kunna ha haft tio friluftsmöten på olika platser i London på eftermiddagarna. Vi hade flera av världens bästa hornmusikkårer samlade. Deltagarna på kongressen kunde ha uppmanats att vara med på friluftsmötena och fått med sig information att dela ut till folket för att inleda samtal om kristen tro. Dessutom bjöd Londan på det perfekta vädret för friluftsmöten.

Melbourne Staff Band
Det andra jag saknade var bibelförkunnelse och möjlighet till överlåtelse för deltagarna. Jo, det fanns bibelförkunnelse, men den hade fått en mycket undaskymd plats i de stora mötena. I det sista mötet tillgodosågs detta till viss del. Men jag tror att många kommit till kongressen för att få ta emot från Gud och Guds ord.Ibland funderar jag om vi har förlorat tilltron till förkunnelsen av Guds ord. Det är j den som framförallt skapar tro (Rom 10:17).

Chicago Staff Band
Vad tycker jag har varit allra bäst under kongressen?
Valet är enkelt för mig. Låt mig använda ordet ännu en gång: vittnesbörden var fantastiska! Förvandlade mäniskoliv berättade så personligt äkta och gripande. Jag fick torka tårarna många gånger under kongressen. Musikalen "Covenant" innehöll också vttnesbörd som grep tag i mig.

International Staff Band
Sammanfattningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla som på olika sätt gjort denna kongress möjlig, men framför allt ett stort tack till Gud som kan fortsätta att använda Frälsningsarmén för det viktiga uppdraget att vinna världen för Gud.

/PB

Inga kommentarer: