1 maj 2020

Kyrkan måste välkomna hbtq-personer

- Världen idag -
Är utlevd homosexualitet en synd? Eller ger nya historiska och bibliska bevis underlag till en förändrad uppfattning i syndfrågan? Här går den stora skiljelinjen i debatten, menar pingstteologen Henrik Åström, som framhåller att erbjudandet att välkomna hbtq-personer utan förbehåll inte har täckning hos Jesus...

...När det propageras för att kyrkan måste välkomna alla utan förbehåll är det sant utifrån att alla människor kallas till omvändelse från sin synd och försoning med Gud. Det är dock inte förenligt med evangeliet om människor i detta inte samtidigt uppmanas till att vända om och lägga fram sitt liv, sin brottningskamp och sin sexuella synd inför Gud.

Den tolerans som leder fram till ett evangelium utan korset, utan kallelsen till omvändelse från synd, leder inte till försoning och måste förkastas. När försoningens och omvändelsens betydelse uppfattas som intolerant måste vi reagera, därför att det inte finns en kristen tro utan detta.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/debatt/kyrkan-maste-valkomna-hbtq-personer-fram-till-korset/reptcz!B67pxSNWz2yPJRnJpptnFQ/

Inga kommentarer: