5 maj 2020

Vittnesbördet: Min väg till Gud
Kamilla växte upp i en familj med alkoholmissbruk och började själv använda alkohol väldigt tidigt. Det totala mörkret rådde, droger, slagsmål och misshandel var vardag. Vändningen kom när mamman helt otippat fann Gud. Kamilla berättar om sin väg till Gud och ett nytt liv.

Inga kommentarer: