3 nov. 2011

Bryt med etiketterna


Stefan Swärd skriver i Världen idag:

"Vi kristna är olika. Vi uttrycker vår tro på olika sätt. Kristendomen praktiseras på olika sätt, beroende på var i vår värld vi är. För att kunna föra en diskussion om skillnader inom kristenheten behöver vi använda etiketter och klassificeringar. Förr var nog samfundsindelningarna en bättre värdemätare på vad en kristen trodde på och stod för. Det var ganska tydligt vad som kännetecknade en pingstvän, missionsförbundare eller svenskkyrklig.
I dag känns nog de traditionella samfundsindelningarna delvis inaktuella. Hur skillnader och likheter mellan kristna utvecklas i dag är ganska svårdefinierat. Ibland blir beskrivningar av varandra ytliga och fördomsfulla.
Det finns en viktig skillnad som går tvärsigenom alla kyrkor och samfund. Det handlar om radikalt lärjungaskap, att ta sin tro på allvar, att leva ett hängivet kristet liv. Där kan våra bedömningar av kristna trossyskon och andra församlingar bli ganska fel och fördomsfulla. Men trots detta finns det en skillnad där. När jag möter afrikanska och latinamerikanska kristna, är min känsla att de tar sin kristna tro på större allvar än vad vi gör i västvärlden. De utmanar mig
."

Läs mer

Inga kommentarer: