15 nov. 2011

Skuldkrisen är värdenas kris

P J Anders Linder skriver i Svenska Dagbladet en krönika som handlar om orsaken till dagens ekonomiska kris: en omsvängning i våra värderingar.

"En ny sorts kortsiktighet i finanssektorn har samspelat med en ny sorts otålighet och en allt meddetsamma -mentalitet hos allmänhet och politiker.
Varför kämpar stora delar av världen med en skuldkris? Svaret är lika enkelt som betydelsefullt: Därför att så många har lånat för mycket.
......
Att gynna sparsamhet vore ett nästa naturligt steg såhär i skuldkrisens glada dagar, och jag ser med stor glädje att näringsminister Annie Lööf argumenterar för en ”sparandelinje” och vill att det ska vara ”mer lönsamt att spara och amortera och mindre fokus på att låna och konsumera” (SvD 9/11). Det allmännas ovilja mot att dra på sig skulder speglas tyvärr ännu inte i enskilda människors beteende.
"

Läs mer

Inga kommentarer: