11 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 11 november

Morgonkoll

IOGT-NTO: Alkohol på nätet olagligt

Dagen  och Svenska Dagbladet - "Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO anmäler tio företag som den anser bedriver olaglig alkoholhandel till Ekobrottsmyndigheten.Enligt organisationen hotar internetförsäljningen Sveriges alkoholpolitik."

Reklam ska visa på alkoholens baksidor
Dagen - "Alkoholreklamen ökar i medierna och en majoritet av svenskarna tycker att den är förskönande och uppmanar till bruk."

Ny skollag öppnar för hårdare granskning av kristna friskolor
Världen idag - "Den nya skollagen förbjuder konfessionella inslag i undervisningen, och alla religiösa aktiviteter måste vara frivilliga. Samtidigt har Skolinspektionen börjat granska huvudmännens stadgar hårdare. Klimatet för religiösa friskolor i Sverige hårdnar."

Upprop mot nya skollagen:”Strider mot Europakonventionen”
Världen idag - "Riksorganisationen PRIM har startat en namninsamling som ska sändas till EU- och FN-organ som en formell protest mot den nya svenska skollagen."

C S Lewis-pris till Stefan Gustavsson
Dagen och Kyrkans Tidning - "C S Lewis-priset år 2011 tilldelas Stefan Gustavsson. Författaren och debattören Gustavsson får priset för att ha verkat i C S Lewis apologetiska anda."

Bönemöte stoppades i Göteborgs vänstift
Kyrkans Tidning - "Ett bönemöte i Swaziland, södra Afrika, stoppades i förra veckan av polis. Efter händelsen skickade Göteborgs biskop Per Eckerdal ett brev med stöd och uppmuntran till kyrkans biskop Absalom Mnisi. De två stiften har sedan tidigare en vänrelation."

Kyrkan tvingas ta statens ansvar
Göteborgs Fria - "Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Röda Korset, Majblomman och Svenska Kyrkan är fem organisationer i Göteborg som arbetar med att hjälpa personer som har hamnat i utanförskap och har svårt att klara ekonomin. De senaste åren har alla dessa organisationer märkt att fler och fler vänder sig till dem för att be om hjälp.Åsa Svensson har jobbat på Frälsningsarméns öppenvårdsmottagning vid Kvilletorget i tre år och hon har under dessa år märkt en successiv ökning."

Inga kommentarer: