16 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 16 november - 04:09

Morgonkoll

Diskret är inte vägen
Kyrkans Tidning - "Folkkyrkan. Hur hanterar Svenska kyrkan att förväntningarna från en majoritet av medlemmarna är att den inte ska förkunna. Att en majoritet inte tror på Kristus? Hur undviker kyrkan att enbart bli en godhetsmyndighet?
Bland medlemmarna är en liten minotitet engagerad, kunnig och troende – en stor majoritet har inga eller få kontakter med kyrkan, vet rätt lite om dess verksamhet – och tror inte.
20 procent av Svenska kyrkans medlemmar menar att ”religion lockar fram människors sämsta sidor”, knappt 15 procent ”tror på Jesus Kristus
”.

Ingen "äger" sin kropp
Världen idag - "Så vilken är då vår relation till våra kroppar? Svaret är enkelt men också uppfordrande: kroppen är en del av mig själv på samma sätt som själen, psyket, anden eller vad vi nu vill kalla jagets icke-materiella dimensioner. Kroppen är till och med en avgörande del av jaget, efter- som vi inte kan finnas i tid och rum utan den.
Vi kan alltså inte anses äga, ha eller besitta våra kroppar på ett sådant sätt, och med sådana följder, som vårt innehav eller besittande av något annat. Det vill säga så att den kan förstöras, slängas eller avyttras bara för att vi fattar ett frivilligt beslut om det i myndig ålder. Enbart på dessa grunder måste alltså en relativistisk etik och argumentation, byggd på ett likställande av kroppen med ett ting, avvisas
."

Rattfylleri som ursäkt
Svenska Dagbladet - "Ju fler och ju grövre brott desto lindrigare blir påföljden, enligt den pomperipossalogik som tillämpas i landets domstolar. Nu är jag visserligen inte jurist, men jag förstår inte hur rattfylleri kan vara på samma gång ett brott och en förmildrande omständighet."

150 präster hotar med avhopp i Church of Scotland
Kyrkans Tidning - "Church of Scotland hotas av massavhopp från präster efter att kyrkan öppnat upp för homosexuella präster. Avhoppen kan också leda till bildandet av en utbrytarkyrka.
Beslutet väckte stark kritik inom vissa grupper i kyrkan och sedan maj har sex präster avgått.
- Om kanske fem eller sex år kommer det att finnas en gruppering av likasinnade evangelikala presbyterianska kyrkor. Det är mer än troligt att det kommer att finnas ett antal kyrkor som kommer att lämna Church of Scotland under de kommande månaderna eller åren, säger Mike Strudwick vid kyrkan Gilcomston South i Aberdeen, till the Guardian."

Inga kommentarer: