8 nov. 2011

"Sida gav 150 000 till anti-Israelskrift"

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver att SIDA betalar stora summor till Palestinagrupperna för att producera en anti-israelisk skrift.

Palestinagrupperna menar att det är en informationsskrift, men i själva verket är det en propagandaskrift för den ena sidan i en mycket infekterad mellanösternkonflikt.

Biståndsministern ifrågasätter om Sida-medel kan användas i propagandasyfte av Palestinagrupperna och Bodil Ceballos från Miljöpartiet anklagar Biståndsministern för ministerstyre och för att Ministern vill förbjuda frivilligorganisationerna att bedriva opinionsbildning.

Jag tycker att det är självklart att frivilligorganisatikonerna fritt ska kunna bedriva opinionsbildning, men jag har väldigt lite förståelse till att skattebetalarna ska betala friviliigorganisationernas oipinionsbildning. Speciellt inte då opinionsbildningen är så pass vinklad.

Å andra sidan tycker jag det är positivt att saken har fått så pass stort utrymme i svenska massmedier som ofta sympatiserar med Palestina och fördömer Israel.

Läs också i Dagen: Statligt bekostad skrift: Israel är en apartheidstat

/PB

Inga kommentarer: