3 nov. 2011

Finns helvetet?

Rob Bell skrev för inte så länge sedan en bok som mer eller mindre avskaffar helvetet. Rob Bells bok talar om att livet på jorden kan upplevas som ett helvete, men att i livet efter detta alla förmodligen kommer att bli frälsta.

Många har gått i svaromål. Francis Chan har i sin bok "Erasing hell" tydligt visat att Rob Bell på många punkter har helt fel i sina påståenden om hur Jesus såg på himmel och helvete. På svenska har Stefan Swärd kommit ut med en bok i samma ämne.

På många sätt kan man säga att Rob Bells bok har fått motsatt effekt. I ställer för att tona ned talet om helvetet har det resulterat i att undervisningen om den dubbla utgången, himmel och helvete, har fått en helt ny position i den kristna undervisningen. Helvetet som under många år varit nästan frånvarande i undervisningen har i stället trätt fram som en viktig ingrediens i det kristna budskapet.

Dagen har gjort en undersökning bland präster och pastorer som visar att mer 82 procent tror på helvetet.

Elisabeth Sandlund har också skrivit i Dagen: Dubbel utgång även i vår tid

/PB

Inga kommentarer: