19 nov. 2011

Samtal mellan katoliker och evangelikaler

Spännande samtal om skillnader och likheter mellan katoliker och evangelikaler

Från SEA:s nyhetsbrev:


Vad är kristen tro? Det var rubriken på torsdagens samtal mellan domprost Åke Bonnier och pastor Ulf Ekman, som arrangerades av Elimkyrkan, i Stockholm. Trots olika synsätt i väsentliga frågor som till exempel äktenskapsfrågan, jungfrufödseln och den yttersta domen, fanns det enighet i vad som ytterst konstituerar kristen tro. Tron på Jesus som sann Gud och sann människa, är en limbalk som bär upp hela den kristna Kyrkans tak, som Åke Bonnier uttryckte det (för den intresserade finns hela samtalet inspelat här).

Även Treenigheten, Jesu död på korset och uppståndelsen är centrala i den kristna tron. För att citera Paulus; "om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder." (1 Kor 15:17). Detta är den tro "som en gång för alla har överlämnats åt de heliga" som Judas uppmanar läsarna av sitt brev att fortsätta kämpa för (Jud. 3).

Av denna anledning kan till exempel Mormonkyrkan, som Dagen har skrivit om i ett antal artiklar (här ochhär), inte räknas som kristna. Några av dess trossatser är nämligen:

* Bibeln är full av fel och ersätts av Mormons bok och Mormonprofeternas budskap.
* Gud var en gång människa liksom oss och levde på jorden. Han "blev Gud" genom tro och goda gärningar - liksom vi kan bli.
* Jesu död och uppståndelse såg bara till att vi kan få möjligheten att bli frälsta, vilket sker genom goda gärningar - inte genom tro på Jesus Kristus.
Samtidigt som det finns lärosatser som tydligt avgör vad som är kristen tro, finns det väsentliga skiljelinjer som både går rakt igenom olika kristna samfund och mellan olika kyrkofamiljer.
Under senare år har evangelikaler och katoliker krokat armt i centrala kristna lärofrågor. Jesu historicitet och exklusivitet, människovärdet samt den kristna äktenskapssynen är bara några exempel på hur kristna från olika kyrkotraditioner har stått enade. Däremot finns det frågor som båda sidor kommer till olika slutsatser om och anser vara viktiga.

SEA är en växande evangelikal rörelse med troende från olika samfund. Vad som är evangelikal teologi kan sammanfattas i Lausannedeklarationen som antogs vid den stora missionskonferensen i Lausanne, Schweiz, 1974. Denna trosdeklaration delas av över 600 miljoner kristna världen över. Manillamanifestet (1989) och Kapstadsöverenskommelsen (2010) är fortsättningen på Lausannedeklarationen.
Men vilka är skillnaderna mellan evangelikaler och katoliker och hur påverkar de relationen mellan dessa båda kristna inriktningar? Det är temat för samtalskvällen "Lika - men ändå olika", som SEA arrangerar tillsammans med Dagen torsdagen den 1 december. 

Då kommer den katolske biskopen Anders Arborelius, SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson, pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren, läkare och aktiv inom Katolsk karismatisk förnyelse, att samtala om likheter och skillnader mellan evangelikaler och katoliker. Moderator för samtalet Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör för Dagen

Välkommen till en mycket spännande samtalskväll!
Plats: Elimkyrkan, Styrmansgatan 29, Stockholm
Tid: Torsdagen 1 december kl 19:00
Anmälan: evenemang@sea.nu

Övrigt: För de som inte kan närvara under samtalskvällen kommer vi att spela in samtalet.

1 kommentar:

Lelle sa...

En sann och äkta dialog mellan kristna innebär att man öppet redovisar vad man tror och därefter jämför med andras tro.

Då får man i bästa fall "konsumentupplysning" så att gemene man kan se vem som lär rätt, eller åtminstone lär som jag själv anser vara rätt. Facit är ju bibeln.

Dagens dialog handlar oftast om att hitta saker man är överens om, varför de frågor där man tycker olika får en undanskymd plats, fastän de kan vara ännu viktigare än de andra frågorna.