22 nov. 2011

Europakris banar väg för ny världsordning

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:

"Kristendomen i Europa är så skadad av förytligande att de flesta inte ens tror på att Jesus ska komma tillbaka. Budskapet om det Bibeln försäkrat i sina löften, betvivlas och kvävs av en sekulariserad teologi.
Noa var ganska ensam när han profeterade om det som skulle hända. Mose var ibland fruktansvärt ensam när han framförde det Gud hade sagt om framtiden. Profeten Elia jagades ut i öknen, Jeremia blev torterad och isolerad för att tysta ner hans oroväckande budskap.
Jag vill därför citera Guds Ord om att ”eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom … Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden” (Första Tessalonikerbrevet 4:14-17).
De som tillhör Jesus och har tagit den frälsning som gjorts möjlig genom Kristi kors, kommer att hämtas hem i ett första uppryckande, för att sedan tillsammans med konungarnas Konung komma för att upprätta en helt ny världsordning med rättvisa och rättfärdighet, en förnyad skapelse som ska märkas i både jordens natur och bland djur
."

Läs mer

Inga kommentarer: