21 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 21 november

Morgonkoll

Världen Idag vädjar om ekonomiskt stöd

Dagen - "Den kristna tidningen Världen Idag befinner sig i ekomisk kris. I dagarna går det ut ett brev med en vädjan till tidningens abonnenter om extra ekonomiskt stöd."

Fem förslag för förändring
Stefan Gustavsson skriver i Världen idag - "Förra veckan var jag, tillsammans med företrädare för olika religiösa trossamfund, inbjuden till Moderaternas kulturkommitté. För mig ett exempel på styrkan i vår demokrati; det dominerande regeringspartiet tar ett initiativ att bjuda in religiösa företrädare – kristna, judar och muslimer – för att lyssna till deras synpunkter.
En fråga vi var ombedda att besvara var: "Vilka fem politiska förändringar skulle ni vilja genomföra om ni hade möjlighet?" En intressant utmaning."


2000-talets andlighet
Hemmets Vän - "Den som någon gång i fram­tiden ska skriva svensk kyrko­historia kommer att få ett intressant uppdrag. Den svenska kristenheten hade en fantastisk utveckling från 1800-talet fram till början/mitten av 1900-talet. Sverige var ett föregångsland. Exempelvis var den svenska pingströrelsen under första delen av 1900-talet ledande och ett exempel för andra länder och kontinenter.
Missionsförbundet, Baptist­sam­­fundet, EFS, Örebromissionen, Fribaptisterna, Frälsningsarmén och Helgelseförbundet, dessa och andra organisationer sprang ur en stark andlig erfarenhet. Helt klart var det inte oproblematiska tider. Eller perfekta tider. Det fanns gott om osämja och teologiska strider
."

Viktigare att vara sann
Nasrin Mosavi Sjögren skriver i Världen idag - "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat". Så står det på en tavla som min man satt upp i hallen. Jag tänker mycket kring detta med ursprung. Så mycket avgörs av det. Om vi har vårt ursprung i Gud ter sig allt som har med mänskligt liv att göra på ett speciellt sätt. Om inte, ter det sig annorlunda. Att jag har mitt ursprung i Iran är avgörande för hur mitt liv har gestaltat sig.
Vad gäller mitt eget liv kan jag lugnt säga att det inte var bättre förr. Jag har det mycket bättre nu än när jag var tonåring och bodde på gatan. Ändå är jag en av dem som ofta tänker att "det var bättre förr". Vad menar jag egentligen med det?
"

Inga kommentarer: