28 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 28 november

Morgonkoll

Söndag med livsviktigt budskap!
Hans Weichbrot skriver i Världen idag - "Förra söndagen i svenska kyrkan gick  under benämningen Domssöndagen med underrubriken "Kristi återkomst". Temat belyser världshistoriens omskakande slut ur ett bibliskt perspektiv, där huvudbudskapet är att den Treenige Guden har kontrollen och att vi därför kan vara trygga, även när allt i världen skakar som mest.
Världshistorien kommer nämligen inte kulminera genom att den destruktiva delen av mänskligheten förvandlar jorden till ett rykande askklot, utan genom att Jesus Kristus kommer tillbaks i strålande härlighet för att visa hela världen att han och bara han är HERREN
"

Den bortglömda deklarationen
Dagen - "Deklarationen som vi firar i dag påminner oss om 30 år av misslyckad implementering och bortprioritering. Det skriver fyra riksdagspolitiker, från båda blocken, om kampen för religionsfrihet. Nu behövs ett tvärpolitiskt agerande, menar de.
Denna dag 1981 antog FN:s generalförsamling "Deklarationen om utrotningen av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse". Trettio år senare finns få framgångar att fira. 70 procent av världens befolkning bor i länder där staten eller grupper i samhället kraftigt begränsar medborgarnas religions- och övertygelsefrihet.
"

Abortutredning har lett till få åtgärder
Världen idag - "I juni 2009 lade en arbetsgrupp fram en utredning, beställd av regeringen, om hur man skulle minska antalet oönskade graviditeter och därmed de höga aborttalen. Men få av åtgärderna som föreslogs har genomförts två och ett halvt år senare.
– Socialdepartementet har ännu inte satt ner foten, säger Anders Milton som ansvarade för utredningen
."

Bibelfemman 2011 på Frälsningsarmén i Södertälje
FA:s hemsida - "Lördagen den 12 och söndagen den 13 november genomfördes Bibelfemman på Frälsningsarmén i Södertälje.
Bibelfemman är en tävling i bibelkunskap som anordnats av kåren i Södertälje i 20 år, sedan början på 1990-talet. Alla elever i årskurs fem i kommunens skolor får ett erbjudande om att vara med i tävlingen. De klasser som svarar ja får ett klassbesök och då får alla elever ett eget exemplar av Nya Testamentet. De får sedan cirka två månader på sig att studera bibeln. I år var frågorna hämtade från Johannes evangelium. 12 klasser i 5 olika skolor har i år fått ett besök och cirka 300 ex av Nya Testamentet har delats ut.
"

Inga kommentarer: