28 okt. 2013

Fängelsebesök på kåren i Moss

Frälsningsarmén har i många år och i många länder gjort besök på olika fängelser. Men i Moss är det fängelset som besöker kåren.
Frälsningsarmén i Norge har ett antal "Fengsels kapellaner" runt om i landet. Kåren i Moss har tillsammans med den lokale "Fengselskapellanen", Gunnar Kjellén, regelbundet haft verksamhet på Bastöfängelset som ligger på en ö i Oslofjorden.

I söndags var en grupp interner på permission för att gå på gudstjänst på Frälsningsarmén i Moss. Det var den andra gången under hösten de fick permission för detta ändamål och det kommer att hända ännu en gång före jul.

Kapellanen har tillsammans med några soldater på kåren bland annat haft en alphakurs på fängelset under en längre period.

/PB

Inga kommentarer: