10 okt. 2013

Paulus är rädd!

Vad var det egentligen Paulus var så fruktansvärt rädd för? Han skriver att han var svag, rädd och full av ängslan då han kom till Korintierna. Vad var det som skrämde honom?

Jo, han var rädd att skapa kristna som byggde sin tro på mänsklig vishet. Han ville inte att hans förkunnelse skulle övertyga med vishet utan att på ande och kraft. Han ville att de kristna skulle bygga sin tro på Guds kraft. Du kan läsa om det i 2 Kor 2:3-4.

Och ändå lägger vi så mycket energi på att förkunna så vist som möjligt. Vi lägger ned energi på det som Paulus var livrädd att göra. Hur mycket energi lägger vi på att sätta vår tillit till Gud och Guds kraft?

Det kanske är därför det sker så lite. Vi sätter vår lit till mänsklig förmåga och vishet och har svårt att lämna vår trygghetszon och lita på den Helige Andes kraft i vår verksamhet.

Då Paulus förkunnade evangeliet litade han inte på orden, utan han förde hedningarna till lydnad genom "kraften i tecken och under, genom Andens kraft" (Rom 15:18-19).

Varför sker det så lite, frågar vi oss ofta? Kan det bero på att vi reducerar Guds kraft genom att lita på vår mänskliga förmåga? Vi säger, och tror, att Gud är mäktig och kan göra under, men var finns alla hans under?

Det var den frågan Gideon ställde. Han hade hört om Guds makt. Hans föräldrar hade säkert berättat för honom om hur Gud på ett mirakulöst sätt hade fört Israels barn ut ur Egypten. Det hade varit mycket tal om Guds makt, men man såg inget av den. Han frågade: "Var är alla de under som våra fäder talade om när de berättade hur Herren förde oss ut ur Egypten?" (Dom 6:13). Det slutar med att Gideon blir sänd av Gud att befria sitt folke genom tecken och under.

Behöver vi människor idag som vågar ställa Gideon-frågan? Människor som vågar lyssna till Herren och vågar gå ut i tro och förlösa Guds under på jorden?

/PB (Läs också: Vart är vi på väg?)

Inga kommentarer: