11 okt. 2013

P och F!

- Signaturen "Frasse" skriver på "Blod & Eld":
I torsdagskväll fick vi på ett härligt möte ta del av en berättelse som löd ungefär så här:
"Det var en kyrka vars gudstjänster alltid besöktes av en kvinna som satt längst fram, hon följde alltid med i bibelläsningen i sin egen Bibel. En söndag kom prästen fram till henne och sa:
- Jag glömde min Bibel hemma, jag kan min predikan, men som ett stöd skulle jag behöva en Bibel, kan jag låna din?
- Ja, sa kvinnan och räckte prästen sin slitna och väl lästa Bibel.

Efter gudstjänsten när prästen skulle återlämna Bibeln så sa han:
- Får jag fråga dig om något?
- Ja gärna, svarade kvinnan.
- Jag såg att du hade skrivit P och F på nästa varje sida i din Bibel, vad betyder P och vad betyder F?
- Prövat och fungerar svarade kvinnan."

Visst fungerar det!
William Booth ställer den här frågan och ger den här uppmaningen till världens frälsningsarmé-kårer i ett av sina brev:
"Finns det ingen här denna morgon, som behöver någon särskild välsignelse, vilken Gud väntar att få förläna? Jag beder dig min kamrat, gå inte miste om den, på grund av försummelse att begära den! Vilken är den välsignelse du står i behov av? Är det förlåtelse? Är det renhet? Är det eld? Bed och du skall få. Fall ned och bed om vad du behöver! Men ack, bed i tro, och bed just nu!"

Pröva och begär, det fungerar!

Inga kommentarer: