26 okt. 2013

Hvem er dommer?

Jostein Nielsen deler sitt ´manna´fra sin daglige bibellesing:

Det er flere aspekter ved evangelieberetning i Johannes som påvirker Gudsbildet. I samtalen med Nikodemus sier Jesus blant annet: Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham (Joh 3:17). Ergo: Sønnen dømmer ingen. I dag leser jeg:

Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen  (Joh 5:22)
Den logiske slutning på disse to utsagnene må være at verken Far eller Sønn dømmer. Da må siste ledd om at hele dommen er overlatt til Sønnen innebære noe annet enn at Sønnen er dommer. Sammenhengen som Joh 3:17 og dagens vers står i, viser at dommen følger Sønnen. Det med andre ord hva menneskene gjør i forhold til Sønnen som dømmer dem.

Svaret på hvem som er dommer blir derfor: På grunn av sitt frie valg blir mennesket sin egen dommer. Dette stemmer godt med andre utsagn både fra Det gamle testamentet (Esek 22:32) og Paulus (Rom 1:28).

Dagens ’manna’:

Fordi jeg kan velge, avgjør jeg selv dommen over mitt eget liv.
(Josteins blogg)

Inga kommentarer: