29 okt. 2013

Generalens drömmar

FRÅN DEN ENGELSKA SIDAN: 

rupeba.se publicerar vi varje onsdag ett brev från Frälsningsarméns grundläggare General William Booth. Dessa brev skrevs för mer än hundra år sedan för att läsas upp under söndagens gudstjänst.

Den nuvarande generalen, André Cox, kommunicerar också med omvärlden. Men numera sker det på facebook. På generalens facebook-sida delar han med sig av sin dröm för Frälsningsarmén:

"Jag drömmer om en armé som tycligt reflekterar Jesu sinnelag i våra åtaganden för de fattiga och marginaliserade.

Jag drömmer om en armé som praktiserar det den predikare från den allra högsta ledningen och nedåt, en armé som är ett tydligt och levande exempel på Guds rikets värderingar."

Läs mer på den engelska sidan


Inga kommentarer: