31 okt. 2013

Systematisk förföljelse av kristna

I Svenska Dagbladet kunde man nyligen läsa följande: 
"Var femte minut dödas en kristen någonstans i världen på grund av sin tro. Förföljelsen av kristna är inget nytt, men i och med de senaste årens utveckling i Mellanöstern och Nordafrika har läget förvärrats."

Det betyder att varje timme dödas tolv kristna på grund av sin tro.
Det betyder att det dödas 288 kristna varje dygn bara på grund av sin tro.
Det blir 2.016 martyrer varje vecka och 104.832 varje år.

Aldrig tidigare har så många kristna fått ge sitt liv på grund av sin tro. Under massavrättningarna av kristna under romarriket kom man inte ens i närheten av dessa tal. Det är konstigt att svenska massmedia så sällan rapporterar om dessa tal.

I Sverige förlorar man normalt inte livet om man vittnar om sin kristna tro. Det enda som man eventuellt förlorar är sitt anseende. Det verkar nästan som om kristna är ivrigare att bekänna sin tro där man riskerar att förlora livet än där man riskerar att förlora sitt anseende.

Vi borde kanske bli lite ivrigare att bekänna vår tro i Sverige.

PS: Läs också ledaren i Svenska Dagbladet för några dagar sedan:
"I söndags sköt två män på motorcykel hejdlöst mot en koptisk kyrka i Kairo där det pågick ett bröllop. Fyra dog, varav en åttaårig och en tolvårig flicka, och minst sjutton skadades. Det är bara den senaste i raden av attacker mot kristna i Egypten. I en ny rapport av Amnesty International blir det tydligt hur utsatta kopterna faktiskt är. Folkmassor som lynchar kristna familjer, kyrkor som totalförstörs och säkerhetsstyrkor som inte griper in...
...Undantaget den vällovliga manifestationen får förföljelsen av kristna inte den uppmärksamhet som den borde få. Kanske beror det på vår bild av kristna är den av rika, vita västerlänningar. Så ser inte verkligheten ut. I synnerhet i länder med muslimsk majoritet, men även i länder som Nordkorea och Nigeria, är kristna mycket utsatta. Oavsett om man är kristen själv eller inte, borde en grupp som förföljs i så stor skala som kristna i Mellanöstern, få fler att engagera sig.
Den 12 maj tidigare i år kanoniserade påve Franciskus runt 800 martyrer som dog i den italienska staden Otranto 1480. De vägrade konvertera till islam när de ottomanska turkarna invaderade området, och halshöggs som straff. Vad som just nu sker i Egypten, och i Mellanöstern, för åter tankarna till massakern i Otranto. Man skulle kunna säga att det är en strålande tid för martyrer, om man var cyniskt lagd."

Inga kommentarer: