26 nov. 2018

Att slippa bli kränkt är ingen mänsklig rättighet

- Debattartikel i Dagen -
Att Europadomstolen har valt att ge hädelselagar stöd genom sin fällande dom är inte bara en inskränkning i yttrandefriheten. Domen gör situationen ännu svårare för redan förföljda, skriver två representanter för Set my people free.

Att inte bli kränkt är ingen mänsklig rättighet. En fri åsiktsbildning kräver samtal och diskussion också om sådant som kan uppfattas som stötande eller kränkande. Det är just det som yttrandefriheten ytterst är till för att skydda. Yttrandefriheten behövs ju inte för att skydda allting som människor är överens om. Det är först när något är provocerande eller utmanande som yttrandefriheten sätts på prov.

I en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg den 25 oktober 2018 fastställde domstolen en fällande dom mot en österrikisk kvinna för att hon kallat Muhammed pedofil. Bakgrunden var en överprövning av en tidigare dom 2011 i Österrike. Där hade kvinnan dömts till böter för uppgiften att Muhammed vid 56 års ålder hade gift sig med en 6-årig flicka. Kvinnan ansågs genom sitt uttalande ha sårat religiösa känslor och det var straffbart.

Europadomstolens dom är olycklig och närmast pinsam, inte minst vid en tidpunkt när den pakistanska kvinnan Asia Bibi nyligen efter nästan 10 år i fängelse blev frikänd av Högsta domstolen i en hädelsedom i Pakistan. Asia Bibi greps 2009 när hon i bråk med några muslimska kvinnor ska ha sagt: ”Min Kristus dog för mig. Vad gjorde Muhammed för er?” För detta dömdes hon till döden för att ha skymfat profeten Muhammed enligt Pakistans hädelselagar. Att vi samtidigt med den friande domen i Pakistan skulle få en fällande hädelsedom i EU var knappast väntat, än mindre önskvärt.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: